STRÅLERØR 3/4"

Varenr.:B1260911

1260911

Dimstrålrör, Handifighter II med gummibuffert och provtryckningsuttag. Avsett för brandposter

  • Produktbeskrivelse

    Dimstrålrör, Handifighter II med gummibuffert och provtryckningsuttag. Avsett för brandposter