STRÅLERØR 1"

Varenr.:B1260912

1260912

Dimstrålrör, Handifighter II med gummibuffert och provtryckningsuttag. Avsett för brandposter

  • Produktbeskrivelse

    Dimstrålrör, Handifighter II med gummibuffert och provtryckningsuttag. Avsett för brandposter