PIE FLOWSTOP Trådløs 1/2" med 1 aktuatorventil 433 Mhz

Varenr.:B2011810

B2011810
 • PIE FLOWSTOP 1/2" trådløs system. Komplett trådløst system med 1 stk 1/2" aktuatorventil eller 3/4" aktuatorventil
 • Det er en kuleventil med 12-volt aktuator som stenger/åpner vannet
 • Det kan kobles til maksimalt 12 stk trådløse sensorer (1 følger med i pakken)
 • Mulighet for Fjernkontroll / Dørbryter (følger ikke med i pakken)
 • Har full gjennomstrømning
 • Ingen feil ved strømutkobling, ventilen stenger ved strømbrudd
 • Ventilen blir ikke ødelagt av forurenset vann (kalk, rust, sand, humus.)
 • Trenger ikke installasjon av filter i forkant av ventil

MONTERING AV TRÅDLØS PIE FLOWSTOP 12-VOLT: 

PIE FLOWSTOP er tilpasset aktuatorventil og kan benyttes for følgende montasje:
 • Kun med kabel - trådløs - med 1 eller 2 aktuatorventiler
 • Kan bestilles  med fjernkontroll/dørbryter
 • Aktuatorventilen skal monteres etter hovedstoppekran. 
 • Ventilen kan stenges manuelt ved å trekke ut svart ratt på blå aktuator. Rattet dreies i den retningen man ønsker for evt. stenge/åpne. Gjennom det lille glassøyet på det blå motorhuset på ventilen, kan du se om ventiler er Open / Closed.
 • Ventilen skal være montert etter eventuelt brannvannsuttak.
 • Ved montering av trådløs sensor legges følerkabelen der hvor lekkasje kan oppstå - pass på at avisolert felt på kabelen legges ned mot gulv.
 • Trådløse sensorer monteres i soner hvor det kan oppstå lekkasje. De skal monteres synlig og tilgjengelig
 • Støpsel på styringsboks plugges i stikkontakt 
TILKOBLING AV FLERE SENSORER:

·       Trykk på hold inn -inn/ut knappen på hovedenheten- trykk så inn knappen på sensor. Da vil det lyse rødt på både hovedenhet  og sensor etter 1 til 2 sekunder. Slipp så begge knappene og sensor er tilkoblet. Dette gjentas for hver sensor du vil ha innkoblet. Maks 12 stk.

UTKOBLING AV SENSOR: 

·    Skal du koble ut sensoren gjør du samme prosedyre. Trykk på og hold inne knappen på hovedenheten  - trykk så inn knappen på sensor. Sensor vil lyse rødt en gang. Etter 6 - 8 sekunder vil hovedenheten lyse rødt og du kan slippe begge knappene og sensoren vil være utkoblet.

·       VIKTIG: HVIS DU KOBLER UT EN SENSOR VIL SAMTLIGE INNKOBLEDE SENSORER BLI UTKOBLET – DISSE  MÅ DA KOBLES INN PÅ NYTT IGJEN

·       Ved lekkasje vil rød lampe (B) på styringsboks lyse og ventilen er lukket – samtidig vil det bli gitt et lydsignal hvert 20. sekund  3 ganger deretter hvert 3. minutt til batteriet er tomt.

·       Ventilen åpnes ved å trykke 1 gang på knappen RESET – GRØNN lampe vil lyse og ventilen er åpen

·       HUSK ! Ikke glem og sette inn batteriet i sensoren

·       Sensorene leveres med 3V Lithium CR2 batteri – det anbefales å bytte batteri en gang pr.år.

·       Det høres lydsignal når batteriet bør skiftes

·       Ved trådløs montering kan det også leveres fjernkontroll  

·       Når lekkasjen/feilen er utbedret - trykk RESET knappen inn og ventilen åpnes igjen

 
Ved feil på anlegget, sjekk at:
 • Sensorkabel ikke er fuktig
 • Ikke den avisolerte delen er i kontakt med metall
 • Ventilen ikke er stengt manuelt
TEKNISK DATA PIE FLOWSTOP VENTIL:
 • Spesifikasjon: DN 15 (1/2") PN 10 
 • Materiale: DZR (CR)
 • Dreiemoment: 0,2 til 1,8 NM
 • Vanntrykk: 0 - 16 bar
 • Godkjent for drikkevann 
 
MONTERNG AV FJERNKONTROLL/DØRBRYTER:
 1. Avlang knapp skyves opp
 2. Trykk OFF på dørbryter samtidig med at INN/UT knappen på styringsboksen holdes inne til den RØDE lampen lyser. Dette må gjøres for at enhetene skal kobles opp mot hverandre. Det kan fortsatt kobles til 12 stk trådløse senorer i tillegg til 1 dørbryter pr. styringsboks.
 3. Trykk ON på dørbryter - ventilen er åpen. Grønt lys vises på styringsboksen.
 4. Trykk OFF på dørbryter - ventilen stenges. Rødt lys vises på styringsboksen.
 5. Avlang knapp skyves ned for å spare batteri. Det anbefales å bytte batteri en gang pr. år.

 
GJENVINNING
 
FLOWSTOP lekkasjestopper aktuatorventiler som skal kastes, skal returneres til miljøstasjon for gjenvinning av elektriske produkter og for metall. Gjennom å håndtere kasserte ventiler på denne måten er du med på å forebygge negative miljø- og helseskader. Skader som kan oppstå om produktet kastes sammen med vanlig avfall. For ytterligere informasjon kan du kontakte din lokale gjenvinningsstasjon eller der du har kjøpt produktet.
 • Produktbeskrivelse
  • PIE FLOWSTOP 1/2" trådløs system. Komplett trådløst system med 1 stk 1/2" aktuatorventil eller 3/4" aktuatorventil
  • Det er en kuleventil med 12-volt aktuator som stenger/åpner vannet
  • Det kan kobles til maksimalt 12 stk trådløse sensorer (1 følger med i pakken)
  • Mulighet for Fjernkontroll / Dørbryter (følger ikke med i pakken)
  • Har full gjennomstrømning
  • Ingen feil ved strømutkobling, ventilen stenger ved strømbrudd
  • Ventilen blir ikke ødelagt av forurenset vann (kalk, rust, sand, humus.)
  • Trenger ikke installasjon av filter i forkant av ventil

  MONTERING AV TRÅDLØS PIE FLOWSTOP 12-VOLT: 

  PIE FLOWSTOP er tilpasset aktuatorventil og kan benyttes for følgende montasje:
  • Kun med kabel - trådløs - med 1 eller 2 aktuatorventiler
  • Kan bestilles  med fjernkontroll/dørbryter
  • Aktuatorventilen skal monteres etter hovedstoppekran. 
  • Ventilen kan stenges manuelt ved å trekke ut svart ratt på blå aktuator. Rattet dreies i den retningen man ønsker for evt. stenge/åpne. Gjennom det lille glassøyet på det blå motorhuset på ventilen, kan du se om ventiler er Open / Closed.
  • Ventilen skal være montert etter eventuelt brannvannsuttak.
  • Ved montering av trådløs sensor legges følerkabelen der hvor lekkasje kan oppstå - pass på at avisolert felt på kabelen legges ned mot gulv.
  • Trådløse sensorer monteres i soner hvor det kan oppstå lekkasje. De skal monteres synlig og tilgjengelig
  • Støpsel på styringsboks plugges i stikkontakt 
  TILKOBLING AV FLERE SENSORER:

  ·       Trykk på hold inn -inn/ut knappen på hovedenheten- trykk så inn knappen på sensor. Da vil det lyse rødt på både hovedenhet  og sensor etter 1 til 2 sekunder. Slipp så begge knappene og sensor er tilkoblet. Dette gjentas for hver sensor du vil ha innkoblet. Maks 12 stk.

  UTKOBLING AV SENSOR: 

  ·    Skal du koble ut sensoren gjør du samme prosedyre. Trykk på og hold inne knappen på hovedenheten  - trykk så inn knappen på sensor. Sensor vil lyse rødt en gang. Etter 6 - 8 sekunder vil hovedenheten lyse rødt og du kan slippe begge knappene og sensoren vil være utkoblet.

  ·       VIKTIG: HVIS DU KOBLER UT EN SENSOR VIL SAMTLIGE INNKOBLEDE SENSORER BLI UTKOBLET – DISSE  MÅ DA KOBLES INN PÅ NYTT IGJEN

  ·       Ved lekkasje vil rød lampe (B) på styringsboks lyse og ventilen er lukket – samtidig vil det bli gitt et lydsignal hvert 20. sekund  3 ganger deretter hvert 3. minutt til batteriet er tomt.

  ·       Ventilen åpnes ved å trykke 1 gang på knappen RESET – GRØNN lampe vil lyse og ventilen er åpen

  ·       HUSK ! Ikke glem og sette inn batteriet i sensoren

  ·       Sensorene leveres med 3V Lithium CR2 batteri – det anbefales å bytte batteri en gang pr.år.

  ·       Det høres lydsignal når batteriet bør skiftes

  ·       Ved trådløs montering kan det også leveres fjernkontroll  

  ·       Når lekkasjen/feilen er utbedret - trykk RESET knappen inn og ventilen åpnes igjen

   
  Ved feil på anlegget, sjekk at:
  • Sensorkabel ikke er fuktig
  • Ikke den avisolerte delen er i kontakt med metall
  • Ventilen ikke er stengt manuelt
  TEKNISK DATA PIE FLOWSTOP VENTIL:
  • Spesifikasjon: DN 15 (1/2") PN 10 
  • Materiale: DZR (CR)
  • Dreiemoment: 0,2 til 1,8 NM
  • Vanntrykk: 0 - 16 bar
  • Godkjent for drikkevann 
   
  MONTERNG AV FJERNKONTROLL/DØRBRYTER:
  1. Avlang knapp skyves opp
  2. Trykk OFF på dørbryter samtidig med at INN/UT knappen på styringsboksen holdes inne til den RØDE lampen lyser. Dette må gjøres for at enhetene skal kobles opp mot hverandre. Det kan fortsatt kobles til 12 stk trådløse senorer i tillegg til 1 dørbryter pr. styringsboks.
  3. Trykk ON på dørbryter - ventilen er åpen. Grønt lys vises på styringsboksen.
  4. Trykk OFF på dørbryter - ventilen stenges. Rødt lys vises på styringsboksen.
  5. Avlang knapp skyves ned for å spare batteri. Det anbefales å bytte batteri en gang pr. år.

   
  GJENVINNING
   
  FLOWSTOP lekkasjestopper aktuatorventiler som skal kastes, skal returneres til miljøstasjon for gjenvinning av elektriske produkter og for metall. Gjennom å håndtere kasserte ventiler på denne måten er du med på å forebygge negative miljø- og helseskader. Skader som kan oppstå om produktet kastes sammen med vanlig avfall. For ytterligere informasjon kan du kontakte din lokale gjenvinningsstasjon eller der du har kjøpt produktet.
 • Dokumenter