TRÅDLØS SENSOR M/BATTER NB! "NY TYPE"

Ny type

Varenr.:B2011111

B2011111 m tekst NY

Trådløs sensor m/batteri "Ny type", toveis kommunikasjon

NY SENSOR KAN IKKE KOBLES OPP MOT TIDLIGERE MODELL AV b2011820.
ØNSKES SENSOR MED STRØM BESTILLES VARE B2011002 I TILLEGG.

TILKOBLING AV SENSOR

1. Før tilkobling skal lys på hovedsentral lyse grønt.
    Ved rødt lys, trykk 1 gang på SET/ ON knappen på hovedsentralen og det vil skifte til grønt.

2. Når det lyser grønt på hovedsentral -hold inn
    SET/ON knapp, slipp knappen når det lyser rødt
    i venstre lampe. Trykk så inn SET knapp en gang
    på sensoren i løpet av 10 sek. Det vil varsles med
    to signaler som tilsier at sensoren er tilkoblet.
    Max tilkobling av sensorer på Trådløs er 5 stk.

UTKOBLING AV SENSOR

1. Ved å trykk inn OFF/DEL knappen på
    hovedsentral vil det komme signal.
    Hold OFF/DEL knappen inne til signalet stopper
    (5-10 sek). Alle sensorer blir slettet.

VED LEKKASJE 

Den sensoren som gir signal må kontrolleres og
eventuell lekkasje utbedres før anlegget resettes.
Anlegget resettes ved å trykke 1 gang på SET
knappen på nevnte sensor, deretter trykkes
ON/SET knappen på hovedsentralen 1 gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Produktbeskrivelse

  Trådløs sensor m/batteri "Ny type", toveis kommunikasjon

  NY SENSOR KAN IKKE KOBLES OPP MOT TIDLIGERE MODELL AV b2011820.
  ØNSKES SENSOR MED STRØM BESTILLES VARE B2011002 I TILLEGG.

  TILKOBLING AV SENSOR

  1. Før tilkobling skal lys på hovedsentral lyse grønt.
      Ved rødt lys, trykk 1 gang på SET/ ON knappen på hovedsentralen og det vil skifte til grønt.

  2. Når det lyser grønt på hovedsentral -hold inn
      SET/ON knapp, slipp knappen når det lyser rødt
      i venstre lampe. Trykk så inn SET knapp en gang
      på sensoren i løpet av 10 sek. Det vil varsles med
      to signaler som tilsier at sensoren er tilkoblet.
      Max tilkobling av sensorer på Trådløs er 5 stk.

  UTKOBLING AV SENSOR

  1. Ved å trykk inn OFF/DEL knappen på
      hovedsentral vil det komme signal.
      Hold OFF/DEL knappen inne til signalet stopper
      (5-10 sek). Alle sensorer blir slettet.

  VED LEKKASJE 

  Den sensoren som gir signal må kontrolleres og
  eventuell lekkasje utbedres før anlegget resettes.
  Anlegget resettes ved å trykke 1 gang på SET
  knappen på nevnte sensor, deretter trykkes
  ON/SET knappen på hovedsentralen 1 gang.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Dokumenter