AKTUATORVENTIL 1/2"

Varenr.:B2011850

B2011850

* Har full gjennomstrømning.
* Ingen feil ved strømutkobling, ventilen stenger ved strømbrudd.
* Ventilen blir ikke ødelagt av forurenset vann (kalk, rust, sand, humus.)
* Trenger ikke installasjon av filter i forkant av ventil.
* Leveres i trådløs og kablet utgave

Ventilen er IP 65.

Ved dobbelt bestill ekstra ventil.