Bakkekran, vannpostkran, varerør, jordingsrør og plastrørkuplinger