Aqualarm Hurtigveiledning

Alarmer og feilmeldinger

1 pip + batteribytte

2 pip

3 pip hovedenhet

3 pip trådløs sensor

4 pip

5 pip innkobling

5 pip utkobling

6 pip

Trådløs sensor som dørbryter

Egentest

Strømstans

Batteribytte

Omstart

Resette hovedenhet

Resette trådløs sensor